Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Thiết lập nét brush để tô vẽ con đom đóm

Một bài hướng dẫn đơn giản giúp bạn thiết lập nét brush để tạo ra 1 chùm sáng giống con đom đóm trong đem, với bài này bạn có thể làm nhiều thứ khác nữa như tuyết rơi chẳng hạn[divider]

1. Nhấn B để dùng công cụ Brush – trên thanh option thiết lập như hình

2. Vào windown > Brushes
Sau đó thiết lập một số thông số sau :

Brush tip shape > Spacing 200%
Shape dynamics > Size jitter 100%
Scattering > Scattering both axes 775%

3. Bây giờ tạo 1 file mới nền đen và tô brush lên nền ( Nhớ chọn màu trắng cho Brush)  bạn sẽ có kết quả như thế này

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.