Thiết lập nét brush để tô vẽ con đom đóm

Một bài hướng dẫn đơn giản giúp bạn thiết lập nét brush để tạo ra 1 chùm sáng giống con đom đóm trong đem, với bài này bạn có thể làm nhiều thứ khác nữa như tuyết rơi chẳng hạn[divider]

1. Nhấn B để dùng công cụ Brush – trên thanh option thiết lập như hình

2. Vào windown > Brushes
Sau đó thiết lập một số thông số sau :

Brush tip shape > Spacing 200%
Shape dynamics > Size jitter 100%
Scattering > Scattering both axes 775%

3. Bây giờ tạo 1 file mới nền đen và tô brush lên nền ( Nhớ chọn màu trắng cho Brush)  bạn sẽ có kết quả như thế này

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.