Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm vải rèm cửa rất đẹp

Đây là một bài tập rát tuyệt dùng vào việc tạo chất liệu rèm cửa. Ví dụ bạn có 1 mẫu hoa văn sau đây muốn làm rèm cửa.

Thì ta sẽ thực hiện các công việc sau
1. Tạo 1 layer mới tô gradier như mẫu


2. Tô gradient xem kẽ ngẫu nhiên bạn sẽ có một kết quả na ná thế này ?


sau đó các bác chọn chế độ hòa trộn cho layer Gradient là soft light ( hay overlay), bạn sẽ có kết quả sau.


đơn giản quá chừng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.