Làm vải rèm cửa rất đẹp

Đây là một bài tập rát tuyệt dùng vào việc tạo chất liệu rèm cửa. Ví dụ bạn có 1 mẫu hoa văn sau đây muốn làm rèm cửa.

Thì ta sẽ thực hiện các công việc sau
1. Tạo 1 layer mới tô gradier như mẫu


2. Tô gradient xem kẽ ngẫu nhiên bạn sẽ có một kết quả na ná thế này ?


sau đó các bác chọn chế độ hòa trộn cho layer Gradient là soft light ( hay overlay), bạn sẽ có kết quả sau.


đơn giản quá chừng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.