Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng Typography: Dự án I ❤ CD’s

Một dự án rất thú vị mà chúng tôibắt gặp trong quá trình đi tìm ý tưởng. Đây không phải là một dự án chuyên nghiệp, mà đây chỉ là 1 dự án cá nhân, là một bộ sưu tập các tác phẩm typography dựa trên khuôn của bìa đĩa CD. Một dự án mang tên “I love CD’s” của Mats Ottdal. Một designer người Na Uy mà chúng tôi cũng đã từng giới thiệu tác phẩm của ông trong 1 bộ sưu tập Nike.

Bây giờ các bạn hãy  xem qua các tác phẩm trong dự án này nhé.


RGB.vn_i_love_cds_1_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_2_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_3_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_4_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_5_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_6_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_7_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_8_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_9_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_10_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_11_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_12_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_13_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_14_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_15_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_16_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_17_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_18_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_19_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_20_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_21_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_22_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_23_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_24_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_25_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_26_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_27_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_28_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_29_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_30_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_31_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_32_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_33_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_34_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_35_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_36_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_37_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_38_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_39_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_40_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_41_.jpg

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.