Cảm hứng Typography từ Sion junghwan

Xin chào các bạn, hôm naydohoafx.comsẽ mang đến các bạn một số tác phẩm typography của tác giả Sion junghwan. Thêm một sự kết hợp thật tuyệt vời giữa typography và 3D.

Chúng ta hãy cùng xem các tác phẩm nhé.


RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_9_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_10_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_11_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_12_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_13_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_14_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_15_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_16_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_17_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_1_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_2_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_3_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_4_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_5_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_6_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_7_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_8_.png

nguồn rgb

You may also like...

1 Response

  1. นายใหญ่ น้องนก says:

    Proshow

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.