Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

45 bài After Effects hướng dẫn về kỹ xảo của Digieffects

Digieffects training

  • DigiEffects Damage là bộ Plugins tạo các hiệu ứng phim cũ như xước phim, lỗi phim, phim bị bẩn, … giống như phim quay từ những năm trước, phim ngày xưa, phim nhựa bị hỏng do thời gian.
  • DigiEffects Dilirium là bộ plugins giúp tạo các hiệu ứng như lửa, bóng bóng, tuyết, mưa, sương mù, pháo hoa, tia lóe khi súng bắn, và rất nhiều các hiệu ứng về ánh sáng, chỉnh màu, … cho người dùng After Effects.
  • DVD này tập hợp những video hướng dẫn các Plugins trong Damage, Delirium và Buena Depth Cue của hãng phần mềm DigiEffects

 

Nội dung hướng dẫn tiếng anh
01. Damage – Introduction on User Interface Tutorial
02. Damage – Imitate a CRT switch using Skew Tutorial
03. Using Damage Artifact for a Transition Tutorial
04. Camera Mapper General Tutorial Tutorial
05. Delirium Wave Displace Tutorial
06. Delirium HLS Displace Tutorial
07. Introducing digieffects Delirium
08. FreeForm Flowing Cloth Tutorial
09. FreeForm – Staircase Tutorial
10. Create a Surprising Billowing Cloth Reveal
11. FreeForm – Liquid Pour Tutorial
12. FreeForm – Terrain Tutorial
13. FreeForm – Image Fit Tutorial
14. Camera Mapper Intro Tutorial
15. Camera Mapper Tutorial
16. 3D Paper Crumple with Freeform AE
17. Camera Mapper Intro San Francisco Tutorial
18. Aged Film 1971 bicycle Tutorial
19. Aged Film Family Portrait Tutorial
20. Falloff Lighting Corner Tutorial
21. Falloff Lighting Basic Training Tutorial
22. FreeForm Metal Man Part 1 of 3 Tutorial
23. FreeForm Metal Man Part 2 of 3 Tutorial
24. FreeForm Metal Man Part 3 of 3 Tutorial
25. FreeForm Filmstrip Part 1 of 2 Tutorial
26. FreeForm Filmstrip Part 2 of 2 Tutorial
27. Atmosphere Driving Range Tutorial
28. Camera Mapper Training Tutorial
29. 3D Mesh Warp Beating Heart Tutorial
30. Basic FreeForm 3D Displacer Tutorial
31. Damage v2 What’s New Tutorial
32. Damage v2 Skew and Interference Tutorial
33. Damage Secret Agent Tutorial
34. Quick Tip Patriotic FreeForm Using Stereoscopic 3D Tutorial
35. Depth Intro Tutorial
36. VanGough Depth + Camera Mapper Tutorial
37. Damage + VideoCopilot Twitch Yo Cat Tutorial
38. Delirium v2 Overview Tutorial
39. Hyper Harmonizer Electron Tutorial
40. Hyper Harmonizer Transition Tutorial
41. Delirium v2 Light Wrap Tutorial
42. FreeForm Enhancement Pack – Mylenium Edition – Video Tutorial 1 of 2- The Basics
43. FreeForm Enhancement Pack – Mylenium Edition – Video Tutorial 2 of 2 – Digging Deeper
44. HDR Look Tutorial
45. Camera Mapper Quick Tip Pixellation Prevention Tutorial

Trọng DVD này có cả các file Project để bạn down về dùng, bạn download Project và toàn bộ bài học tại Fshare

[sociallocker id=”3197″][button color=”green” size=”big” link=”http://www.fshare.vn/file/TCDJPKF5GT/” target=”blank” ]DOWNLOAD – 2.2 GB[/button][/sociallocker]

Hoặc xem online 45 bài học tại thư viện Video của Dohoavn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.