Hướng dẫn vẽ máy ảnh

Bài hướng dẫn bạn cách vẽ một máy ảnh trong photoshop, chỉ dẫn từng bước cách lên layout và phác họa mẫu , bài này đòi hỏi bạn biết cơ bản về cách sử dụng Pen tool , không dành cho người đang học photoshop

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.