22 tác phẩm nửa chụp, nửa vẽ bằng màu của các Adinugroho

Những bản vẽ bút chì màu được tạo bởi các nghệ sỹ A-D-I–N-U-G-R-O-H-O Indonesia. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm siêu thực của các nghệ sỹ

22 tác phẩm nửa chụp, nửa vẽ bằng màu

Adinugroho

Dohoavn tổng hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.