Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng nước giao động

các bạn làm như sau
1); mở 1 file mới (Ctrl+N) và thiết lập những thông số như sau

2) Nhấn phím D – sau đó vào menu Filter > Render > clouds – kết quả là hình sau

3) tiếp theo các bạn vào menu Filter > Blur > Radial Blur và thiết lập những thông số như sau : amount : 40 . Method : Spin . Quality : best – kết quả như hình sau

                                      

4) tiếp theo các bạn vào Filter > Blur > Gaussian Blur – trong hộp thoại gaussian blủ các bạn gõ giá trị là 2  .  OK như hình sau

5) tiếp theo các bạn vào menu Filter > Sketch > Bas Relief – và thiết lập thông số như sau – Set Detail là 14 và Smoothness là 3 .
6)  tiếp theo các bạn vaò menu Filter > Sketch >Chrome – thiết lập thông số như sau : Detail : 3 và Smoothness :2 – hình kết quả

7) để đổi màu mặt nước của các bạn – các bạn vào Hue/Saturation (Ctrl+S) – trong hộp thoại Hue/sturation các bạn đánh dấu chọn vào ô Colorize – sau đó rê thanh trượt để được màu như ý – và đây là kết quả của việc tạo mặt nước với PS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.