Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Giáo trình căn bản Bryce – Phần 2

giáo trình căn bản Bryce phần 1, bạn đã được làm quen với phần mềm này , sau đây là phần 2 trong tổng số 3 phần sẽ được trình bày từ dohoavn

 

Tắt chế độ khử răng cưa (Anti-Aliasing) cho một vật thể hoặc nhóm.
Chọn vật thể hoặc nhóm sau đó vào menu Attributes. Giữ Ctrl+Shift+Alt và thoát khỏi menu bằng cách nhấn vào dấu V ở cuối. Để bật lại chế độ Anti-Aliasing lại vào menu Attributes và giữ phím Shift khi nhấn vào dấu V ở cuối.


Export Stones & Imported Mesh Objects
Vật thể dạng lưới và đất đai có thể export bằng cách sử dụng lệnh File -> Export Nhưng Bryce Stones và những vật thể đã import có dạng lưới cũng có thể export được. Chọn vật thể dạng đá (hoặc vật thể dạng lưới) sau đó nhấn vào biểu tựơng chữ E (tức là edit)
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Khi chức năng Edit đang được mở nhấn Ctrl+D

Sau đó sẽ mở ra một cửa sổ save. Bạn đặt tên cho vật thể, thư mục và định dạng file.

Export Wireframe của ảnh động
Để export hoặc render một wireframe (hoặc OpenGL) của một đoạn ảnh động. Sau khi văn bản được thiết lập và gán khung, giữ phím Alt và nhấn vào biểu tượng render. Sẽ có một menu Render Animation hiện ra. Chọn định đạng của file ảnh động và thư mục để save. Sau đó giữ phím shift và nhấn vào dấu V ở cuối. Sau đó hiệu ứng ảnh động sẽ hoàn tất.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

 www.dohoafx.comASAKURA LOVE YOU  members
Torus Editor
Xoay camera Ctrl và kéo thả vào cửa sổ
Tăng độ thu phóng Ctrl+Alt và kéo thả vào cửa sổ
Fly Around
Nhấn Caps Lock
Co giãn bên trongradius Kéo và thả vào cửa sổ.
Co giãn toàn bộ radius Nhấn space và kéo thả vào cửa sổ.

Negative Metaballs(quả cầu kim loại negative => chẳng hỉu gì cả, ai trong nghề sẽ rõ hơn)

Trích:
Metaballs are not effected by negative or intersect boolean operations. But negative metaballs can be created by holding the shift key while creating a metaball.

Metaballs không phải là hiệu ứng của negative hoặc chức năng intersect boolean. Nhưng negative metaballs có thể được tạo thành bằng cách giữ Shift. Khi tạo 1 quả cầu kim loại.


Trích:
Negative Metaballs look like normal metaballs until they are rendered. Their negative energy will cut away at normal metaballs like a negative boolean operation.

Negative Metaballs trông giống như một quả cầu kim loại bình thường cho tới khi chúng được rendered. Chức năng Negative sẽcắt từ một quả cầu kim loại bình thường giống nhưthao tác negative boolean. (đoạn này dịch hơi lung tung do không dùng corel) ALY sẽ trích nguyên văn lên để ai trong nghề edit lại)


  www.dohoafx.comASAKURA LOVE YOU  members
Tree Library
Nếu bạn đã cài đặt bản Patch 5.01 thì sẽ có một thư mục các loại cây để có thể vào thư viện nhấn phím Alt khi nhấn vào biểu tượng hình cái cây để tạo ra một cái cây. Nếu bạn tự tạo ra một cái cây của riêng mình thì có thể thêm nó vào thư viện bằng cách giữ Ctrl và nhấn chuột vào biểu tượng hình cái cây. Các file đó sẽ được lưu lại thành định dạn BTO (tức là Bryce Tree Objects)
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>Thư viện lá cây và cây đều có thể truy cập bằng cách này. Giữ Alt và nhấn vào biểu tượng Shape nhưng bạn phải chỉ đường dẫn đến file cần import.

Gradient Editor
Các màu có thể được add chính xác hoặc xoá bằng cách giữ Shift và nhấn chuột để add và giữ Alt + nhấn chuột để xoá.

 www.dohoafx.comASAKURA LOVE YOU  members
Material Lab
Một cách để load một texture mới hoặc một bức ảnh vào trong một texture là nhấn vào tên của texture đó hoặc mũi tên bên cạnh tên của texture. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các texture hoặc tất cả các bức ảnh trong thư viện mà bạn có thể chọn để đưa vào thư viện hình ảnh.

Thanh trượt có thể thay đổi kích thước của texture lớn lên hoặc nhỏ đi. Kéo thanh trượt lên sẽ phóng bức ảnh lên 3% mỗi lần. Và ngược lại, đẩy thanh trượt xuống sẽ thu nhỏ bức ảnh đi 3% mỗi lần.

Nếu bạn giữ thêm nút Ctrl thì và đẩy thanh trượt thì sẽ thu hoặc phóng bức ảnh lên 30% mỗi lần.

Giữ phím Shift và kéo thanh trượt lên thì sẽ co giãn bức ảnh lên 100 còn nếu kéo xuống thì sẽ đưa bức ảnh về 0. Nếu bạn giữ Shift + Ctrl và kéo chuột lên thì sẽ đưa bức ảnh quay lại 0 còn kéo xuống thì sẽ co giãn về -100

Chức năng copy và paste trong Material Lab là 2 chức năng tách biệt và khác với chức năng Edit -> Copy & Paste Material. Bạn có thể copy 2 tài liệu một lần nhưng không thể hoà trộn chúng với nhau.

 www.dohoafx.comASAKURA LOVE YOU  members
The DTE (Deep Texture Editor)Nhấn chuột vào cửa sổ combination và giữ Alt rồi nhấn vào cửa sổ component sẽ được một cửa sổ mới có đầy đủ hiệu ứng của 2 cửa sổ được chọn.

Những thứ có trong một cửa sổ component có thể kéo và thả vào một cửa sổ Component khác.

Blending Modes có thểcó hình cuậnbằng cách giữ Altvà click lên tên Mode.

Bộ lọc Wave có thể được chỉnh sửa ngay trong cửa sổ của chúng. Giữ Ctrl để sửa giá trị A, và giữ Shift để sửa giá trị B.

Ở hiệu ứng Noise và Phase, chức năng type và mode có thể cuận lại bằng cách giữ Shift và click vào tên của chức năng..

New TextureCtrl+N Tạo một texture mới và không có đặc tính riêng.
Undo/RedoCtrl+Z Chức năng này chắc khỏi giải thích nhé. Nhưng nếu áp dụng chúng 2 lần liên tiếp mà không có những thao tác trước đó nữa thì nó sẽ đưa bạn trở lại thao tác vừa undo T_T

 www.dohoafx.comASAKURA LOVE YOU  members
Terrain Editor3D Preview Window
Kéo và thả trong cửa sổ sẽ xoay góc nhìn trên trục Y. Kéo và thả lên hoặc xuống sẽ xoay góc nhìn 90 độ trên trục X

Khi giữ Ctrl và kéo lên hoặc xuống, terrain sẽ cao lên hoặc thấp xuống. Đây không phải là kích thứoc thật của terrain, chỉ là góc nhìn toàn cảnh.

Khi bạn giữ Alt và kéo hoặc thả lên xuống, cửa sổ nhìn toàn cảnh sẽ thu hoặc phóng lớn bức ảnh.

Để xem bằng toàn màn hình (Full Screen) nhấn Ctrl+W

Auto Rotate — Shift + nhấn chuột
Reset Zoom & Growth — Ctrl + Alt + nhấn chuột                                                                         HẾT PHẦN 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.