Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Nên dùng Lightroom hay Camera RAW ?

Trong 1 bài viết của tác giả Hồ Ý trên facebook có nói về tính tương tác và sức mạnh của Lightroom và Camera RAW , về cơ bản 2 cái này là giống nhau, nhưng bạn sẽ cần chọn cái nào để làm việc tốt hơn , xem bài viết sau nhé

camera

Nguyên văn tiếng anh

As you can see, both have exactly the same functionality.

To sum it up, everything you can do in Lightroom can be done in Photoshop, plus much more. Some photographers use Adobe Bridge with Photoshop as part of their workflow without Lightroom. While bridge has some of the Lightroom functionality, it is not a database / catalog system. Think of it as a browser or file manager. Searching for an image requires going through all files, which could take a long time, whereas a similar search in Lightroom could be done in a matter of seconds – again, because Lightroom’s database is optimized for searching. If you have been using Adobe Bridge, try Lightroom and you will never go back to Bridge again.

Và tiếng việt

Nói ngắn gọn: PS là công cụ chỉnh sửa ảnh. Lr là công cụ quản lý ảnh có 1 số chức năng chỉnh sửa ảnh.

Bridge + Ps (camera raw) : là quản lý ảnh + chỉnh sửa. Nó có sức mạnh hơn LR, nhưng tốn time hơn Lr.

Kết luận nếu dữ liệu ảnh bắt đầu nhiều, cố gắng xài Lr, khi quen với nó sẽ không bao giờ muốn trở lại Bridge + ps.

Còn bạn , bạn đang dùng cái gì ?

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.