Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn hiện link xem video

Sau đây là bài hướng dẫn bạn xem video và link trên dohoafx chỉ bằng 2 cú click chuột
Yêu cầu bắt buộc: Phải có 1 tài khoản email tại Gmail.com , nếu chưa có bạn hãy đăng ký 1 cái

 

Bước 1:  Đăng nhập vào hộp thư Gmail của bạn

Bước 2: Bấm vào nút Xem Video (hình 1)

1

Hình 1

 Bước 3: Sẽ có 1 hộp thoại nhỏ hiện ra (xem hình 2) bạn chỉ cầm bấm vào nút Accept màu xanh (đối với ngôn ngữ tiếng anh) hoặc nút Chấp nhận màu xanh (đối với ngôn ngữ tiếng việt) 

2

Hình 2

 Sau khi bấm nút , bạn sẽ xem được tất cả các video từ dohoafx . Trân trọng cảm ơn và xin lỗi nếu việc này gây ra sự phiền toái cho bạn