Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tách hình bằng lệnh Color Range

Đây là bài viết hướng dẫn bạn tách hình bằng lệnh color range

1.) Tải hình gốc này về tập làm .

2.) Bây giờ tôi muốn tách phần bông hoa ra thôi , nếu như sử dụng Pen tool thì đó là một tai họa , do đó cách này phần nào sẽ giúp bạn làm tốt công việc của mình
+ Vào Select > Color Range

. Thông số chọn từ 90 > 95

+ Kích chọn nút Image như hình trên

3.) Do tôi muốn tách phần bông hao nên tô rê chuột ra ngoài – lúc này chuột sẽ là công cụ Eyedroper , kích chuột vào vùng màu trắng của bông hoa – hình

Sau đó nhấn OK bạn sẽ được các đường chọn bao quanh bông hoa

4.) Kích vào nút icon Như hình để tạo layer Mask

khi layer mask tạo ra thì mọi hình nằm ngoài vùng chọn sẽ bị xóa

5.) Nếu bạn thử ghép nó vào 1 cái nền nào đó thì bạn sẽ thấy còn nhiều phần rác bên ngoài – như hình này :

6.) Nhấn vào layer chính chứa bông hoa

sau đó nhấn E để dùng công cụ Eraser Tool và xóa các phần rác bên ngoài

đây là kết quả

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.