Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng Typography: Typographic Quote

Typographic Quote, một trào lưu đang rất thịnh hành trên Thế giới và cả ở Việt Nam. Với cảm hứng được lấy từ những hình ảnh và những câu nói nổi tiếng kết hợp với typography.

Trên thế giới thì Typographic Quote đã có rất nhiều, hôm nay chúng tôi  sẽ giới thiệu đến các bạn 1 vài dự án về Typographic Quote của mốt số designer Việt Nam.

The Journey by Jacy Blue & Tony Lam Hoang


RGB.vn_the_Journey_10_.jpg

RGB.vn_the_Journey_11_.jpg

RGB.vn_the_Journey_12_.jpg

RGB.vn_the_Journey_13_.jpg

RGB.vn_the_Journey_14_.jpg

RGB.vn_the_Journey_15_.jpg

RGB.vn_the_Journey_16_.jpg

RGB.vn_the_Journey_17_.jpg

RGB.vn_the_Journey_1_.jpg

RGB.vn_the_Journey_2_.jpg

RGB.vn_the_Journey_3_.jpg

RGB.vn_the_Journey_4_.jpg

RGB.vn_the_Journey_5_.jpg

RGB.vn_the_Journey_6_.jpg

RGB.vn_the_Journey_7_.jpg

RGB.vn_the_Journey_8_.jpg

RGB.vn_the_Journey_9_.jpg

Vài câu nói hay ♥ by Nhật Kíd


RGB.vn_typography_quote_10_.jpg

RGB.vn_typography_quote_1_.jpg

RGB.vn_typography_quote_2_.jpg

RGB.vn_typography_quote_3_.jpg

RGB.vn_typography_quote_4_.jpg

RGB.vn_typography_quote_5_.jpg

RGB.vn_typography_quote_6_.jpg

RGB.vn_typography_quote_7_.jpg

RGB.vn_typography_quote_8_.jpg

RGB.vn_typography_quote_9_.jpg

The Simple Things by Jackie Yu


RGB.vn_The_simple_things_10_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_11_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_12_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_1_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_2_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_3_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_4_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_5_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_6_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_7_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_8_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_9_.jpg

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.