Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cách tăng sáng cho ảnh bị thiếu sáng

Lấy ví dụ từ bức ảnh này

1.) Mở bức ảnh này trên PS – sau đó nhấn chuột phải vào Layer background và kích chuột vào chữ Duplicate để nhân đôi layer này . CHọn layer Background Copy sau đó nhấn Ctrl+L để mở hộp thọai Level : thiết lập thông số như hình

2.) Vào Hue/Saturation và thiết lập thông số như hình :

Sau khi thiết lập xong thì bạn có thể quay lại Hue/Saturation để thiết lập tiếp , chừng nào bức ảnh nó có dộ sáng vừa ý thì thôi .
+ Đây là kết quả trước và sau khi chỉnh sửa

Trước khi sửa Sau khi sửa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.