Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Thiết kế chữ tuyệt vời của gemma obrien

Gemma O’Brien là một nghệ sĩ người Úc và cô có đam mê đặc biệt với chữ, minh hoạ và đồ hoạ chữ. Sau khi học trường Mỹ Thuật tại Sydney, Gemma làm việc với cương vị Chỉ đạo nghệ thuật tại Animal Ligic, Fuel VFX và Toby & Pete trước khi tự thân vận động với công việc là một nghệ sĩ minh hoạ tự do năm 2012.

typo-design-01

 

 

 

typo-design-02

 

 

 

typo-design-03

 

 

 

typo-design-04

 

 

 

typo-design-05

 

 

 

typo-design-06

 

 

 

typo-design-07

 

 

 

typo-design-08

 

 

 

typo-design-09

 

 

 

typo-design-10

 

 

 

typo-design-11

 

 

 

typo-design-12

 

 

 

typo-design-13

 

 

 

typo-design-14

 

 

 

typo-design-15

 

 

 

typo-design-16

Nguồn idesign.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.