Ghép ảnh 1 bông hoa từ bánh mì

tut này hướng dẫn tạo hoa từ 1 tấm ảnh từ cái bán thơm ngon ngon.
sau khi hoàn thành.

 

Thảo luận tại diễn đàn : http://dohoafx.com/forum/showthread.php?t=36731  • Bình luận

    You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *