Ghép ảnh 1 bông hoa từ bánh mì

tut này hướng dẫn tạo hoa từ 1 tấm ảnh từ cái bán thơm ngon ngon.
sau khi hoàn thành.

 

Thảo luận tại diễn đàn : http://dohoafx.com/forum/showthread.php?t=36731

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.