Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng furi

1.) Tạo 1 file mới kích thước 300×300 pixel  , tô màu đen cho nó , sau đó chọn công cụ Brush với nét cọ là 65 pixel với màu trắng , sau đó chấm lên layer như hình
2.) Vào Filter > Distorrt > Wave  , thông số như hình
3.) Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer Background sau đó vào Filter > Distorrt > Wave và thiết lập như hình
4.) Nhấn Ctrl+U hoặc vào Image -> Adjustments -> Hue/Saturation  để đổi màu tuỳ thích , bạn sẽ được như thế này

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.