Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng tia sét

+ Các bạn mở một file mới bằng cách File>new ( Ctrl + N)
+ Trên bảng layer – các bạn tạo ra 1 layer mới – ( hay là nhấn Shift + Ctrl + N )
+ Xoá layer background đi .
+ Chọn layer 1 mà bạn vừa tạo – sau đó các bạn chọn công cụ Gradient tool – nhấn G .
+ Kéo 1 đường dài trên cửa sổ của layer 1 (chú ý : mỗi cách kéo thì sẽ có một kiểu sét khác nhau) , như hình này :

+ Tiếp theo các bạn vào Filter>Render>Difference Clouds . Sau đó sẽ xuất hiện như hình này

+ Tiếp theo các bạn vào Image> Adjust > invert .(hay nhấn Ctrl + I ) , nHư hình này

+ Tiếp theo các bạn Mở hộp thoại Levels ( Ctrl + L)- rê tam giác trên thanh trượt dể làm tối không gian – rê tuỳ ý các bạn để được kết quả như ý . hình sau

+ Để đổi màu của tia sét – các bạn vô Hue/Saturation (Ctrl+S) – trong hộp thoại Hue… các bạn kích chọn Colorize – sau đó rê thanh trượt để được màu như ý . hình sau

+ Kích OK và đây là kết quả

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.