Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng V3

Bước1 : tạo 1 file với kích thước 500×500 pixels,72 DPI cho nhẹ, bà kon mún để bao nhiu cũng được, fill nền bằng màu đen, dùng brush khỏang 9pt & chơi lọai cứng nhé , quẹt 2 đường chéo (kinh nghiệm mún vẽ đường thẳng bằng Brush thì làm như sau chấm 1 điểm bất kỳ,sau đó giữ shift gùi chấm điểm cuối cùng thế là nó thẳng tuốt)

Bước 2 : nhân đôi lớp đó (Layer>Duplicate layer.. hoặc Ctrl + J cho lẹ),vào Filter>Distort>Twirl và đặt
setting angle = 100.Sau đó nhập 2 lớp đó lại (Ctrl + E),ròai lại duplicate layer phát nữa,ở layer trên cùng (tức là layer mới dup ) bà kon chọn Edit->Transform->Flip Vertical và để chế độ Blending Mode là Lighten thía là bạn được cái nì

Bước 3 : nhập 2 layer đó lại (Ctrl + E) ,gùi lại duplicate nó cái nữa (Ctrl + J) L.Ở layer bên trên bà kon chọn Filter->Sketch->Chrome (Detail = 0 & Smoothness =0 ) gùi đặt chế độ Blending Mode cho layer này là Lighten.

Bước 4 : típ tục nhé đồng bào sắp xong gòai,đừng nản.Chúng ta Duplicate (Ctrl + J) phát nữa,và vẫn layer vừa Duplicate ta chọn Filter->Blur->Radial Blur (Settings 100,zoom,best) và Ctrl + F từ 2-3 lần nhằm mục đích lập lại lệnh Radial Bur, típ theo vào Image>Adjustments>Hue/Saturation (Ctrl + U ) or (Ctrl + Alt + U) cùng ra 1 bảng Hue/Saturation nhưng cái thứ 2 thì đánh dấu sẳn cho ta vào ô Colorize lun ) tui chọn màu như sau Hue = 280 & Saturation = 50 ai thích màu # thì tự chọn nhé,chỉ việc kéo thanh trượt thui và nhớ đánh dấu ở ô Colorize,chọn xong thì đặt Blending Mode cho layer là là Lighten

Buớc 5 : Bi giờ chuyển xuống thịt con Layer ở dưới,chọn Filter->Sketch->Chrome (Detail = 10 & Smoothness = 10 ) bi giờ chọn layer ở trên gùi (Ctrl + E) vì nếu chọn layer dưới thì ko thể nhập 2 layer được.

Bước 6 : Duplicate phát nữa (Ctrl + J) và chọn layer ở trên, vào Filter->Sketch->Chrome (Detail = 10 & Smoothness = 10 ) bạn sẽ thấy 1 đống bùi nhùi ko ra hình thù rì cả, don’t worry hãy chọn Blending Mode là Lighten thì bạn sẽ thấy # ngay,và cuối cùng mở bảng Hue/Saturation (Ctrl + U) lên chỉnh màu theo ý thích là xong (tui chọn Hue = 220 & Saturation = 50),thao tác cuối cùng là nhập 2 layer lại và nốc café,rít 1 điếu thuốc gùi thưởng thức tácphẩm của mình

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.