Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng sóng nước

Tạo file mới kích thước 200×200 . Tô nền đen

1) Vào filter > render > lens flare , sau đó các bạn tạo ra 5 cái mặt trời màu đỏ và sắp xếp như hình ( 4 cái nằm ở 4 góc – 1 cái nằm ở tâm )

2) Vào filter > distort > twirl . Thông số là -999

3.) Vào filter > distort > polar coordinates bạn sẽ có kết quả đẹp . Có thể nhấn Ctrl+U để đổi màu cho bức hình

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.