Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ảnh chuyển động tốc độ

Các bạn thực hiện những bước như sau
+ Mở mở 1 file anh bất kỳ , ví dụ tui mở ảnh này


+ sau đó các bạn tạo ra thêm 2 layer mới và lần lượt đặt tên như hình sau , tạo ra layer mới bằng cách nhấp chuột phải vào layer background và nhấp chuột vào chữ Dublicate


+ tiếp theo các bạn chọn layer1( nhớ nhấn chuột vào hình con mắt phía trước layer background và layer zoom để cho nó ẩn đi) – các bạn có thể dùng lệnh image/extract (ALT +CTRL +X) hoặc công cụ Eraser Tool (cục tẩy – nhấn E) để tách khối hình ảnh mà các bạn không muốn bị nhoè ra khỏi bức ảnh – như hình sau :


+ Sau khi đã tách được đối tượng ra rồi thì ( nhấn chuột vào biểu tượng con mắt của layer1 làm cho nó ẩn đi) các bạn nhấn chuột vào layer Zoom , Tiếp đó các bạn vào menu Filter > Blur > Radial blur , sau khi hộp thoại Radial blur hiện ra – trên hộp thoại đó các bạn thiết lập những thông số như sau : Amount = 30. Blur Method = Zoom. Quality = Good.
=> nhấn OK – tiếp đó các bạn nhấn chuột vào con mắt của layer1 để cho nó hiện lên- và đây là kết quả . Rất dễ dàng phải không    CÁCH KHÁC

1.) cách khác tạo ảnh nhoè chuyển động như sau
_Chọn Pen tool

_Vẽ quanh đối tượng ,click chuột phải chọn Make Selection—>OK


_Chọn Select–> Feather –> set = 10
_Chọn Select–>Inverse
_Chọn Filter —> Radial Blur ,set Amout 40 ,Zoom,Good


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.