Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ấm đồng ánh sáng bóng bẩy

Bài hướng dẫn làm một cái ấm nước có màu sắc bình thường thành cái ấm nước có màu sắc đồng và độ bóng bẩy

Bài này sẽ hưỡng dẫn bạn cách làm cho một cái ấm trà nhìn giống như mạ đồng sáng bóng

1. Nhân đôi layer sau đó chọn hòa trộn Overlay

2. Nhấn Ctrl+T để thu nhỏ cái lớp trên lại

Thiết lập gái trị trên thanh option như sau :
Maintain Aspect Ratio: On
Width: 200px

3. Vào Filter> Artistic> Plastic Wrap thông số như hình

4. Bây giờ nhấn Ctrl+T để phóng to cái ấm trở lại kích thước ban đầu

5. Vào Image> Adjustments> Brightness/Contrast thông số :

6. Và bạn có cái ấm như sau – quá đẹp :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.