Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm cơn mưa rào

Bài hướng dẫn sau giúp bạn tạo ra một cơn mưa , và khi cần thiết bạn có thể áp dụng nó cho hình ảnh của mình

1.) Mở 1 file mới – kích thước 800×600 pixel , tô màu đen cho nó

2.) Vào Filter > Noise > Add noise , thiết lập như hình

3.) Vào Filter > Blur > motion Blur , thông số như hình

4.) Vào image > Mode > Threshold , thông số như hình , hoặc bạn có thể thay đổi

5.) Kết quả

6.) bạn hãy ghép cơn mưa vào một bức ảnh thích hợp – làm như sau
+ Kéo bức ảnh mà bạn muốn ghép nằm trên layer chứa Cơnmưa
+ Chọn bức ảnh nằm trên – chế độ hòa trộn là Screen – hình , nhớ giảm Opacity của layer nằm dưới xuống cỡ 50%

Kết quả

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.