Phục chế ảnh bị tím xanh

Đây là một bông hoa bị chụp với màu sắc không đẹpdo gam màu lạnh chiếm tới hơn 90%

Chúng ta sử dụng lệnh AutoCurves để đưa lại màu sắc đúng cho bông hoa

Nhấn Ctrl+M để vào Curves sau đó nhấn nút Auto

Bạn sẽ có – rất tuyệt , áp dụng với nhiều ảnh khác

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.