Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm sợi dây thừng

Mở 1 file mới kích thước 600×800 px,chọn mầu là Black and White.
Vào Filter>>Sketch>>Halftone Pattern,điền thông số như hình
Step 2 :
Giờ chọn tổ hợp phím Ctrl + T và điều chỉnh như hình

Step 3:
Vào Filter>>noise>>add noise,thông số như hình

Step 4 :
Chọn Marquee tool và vẽ một ô như hình ” border=”0″ />

Step 5 :
Tổ hợp phím Ctrl + J để đưa vùng chọn ra 1 layer mới

Step 6:
Okey tiếp tục nào.Filter>>distort >polar Coordinates,và chọn rectangular to polar and click Ok

Step 7:
Bây giờ chúng ta sẽ vào điều chỉnh Levels click Ctrl + L,mầu là Black and White,thông số như hình

Step 8 :
vào Inner Shadow và Drop Shadow điều chỉnh bóng cho phù hợp

Step 9:
Xem chúng ta có gì rồi nào,cũng ko tệ ” border=”0″ />,giờ thì nhân cái layer lên rồi chỉnh cho nó có góc độ.

Step 10:
Để cho nó thật hơn nữa,ta thêm cho nó ít tay chân vào ” border=”0″ />

Ctrl + J đưa nó sang layer mới,rồi vào Image đổi cho nó quay 1 góc 90 độ

Step 11:
Vào Filter>>distort>>shear,làm cho nó uốn lượn nào ” border=”0″ /> làm theo hình nhé

Step 12:
Chúng ta chọn Layer Mask cho cái layer vừa tạo đó,rồi dùng Brush (B) để xóa bớt những chỗ thừa,cho nó dính vào cái vòng tròn bên dưới

Finish :

Tùy ứng dụng để có kết quả ưng ý hơn 😉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.