Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm quả cầu lửa

 1.) Tạo 1 file mới kích thước 800×800 pixel+ Tạo 1 layer  mới

+ Sau đó dùng công cụ eliptical marquee tool và vẽ môt vòng tròn

2.) Nhấn D để phục hồi màu nền , sau đó vào :Filter->Render->Difference Clouds

Sau đó nhấn Ctrl+F khoảng 2 lần nữa

3.) Vào Image->Adjustments->LevelsThông số của Level như hình
3.) Vào  Filter->Sharpen->Unsharp Mask 
Amount: 500%
Radius: 3.0
Threshold: 15
4.)Vào Filter->Distort->Spherize:
Amount: 100%
Sau đó vào Filter->Distort->Spherize   :
Amount: 50%
5.)Vào Image->Adjustments->Color Balance

Thông số :
Shadows: +100 | 0 | -100
Midtones: +100 | 0 | -100
Highlights: +70 | 0 | -15

Bạn có thể nhấn Ctrl+U để vào Hue/Saturation để đổi màu cho nó

6.) Vào Filter->Sharpen->Unsharp Mask.
Amount: 300%
Radius: 3
Threshold: 15
Sau đó nhấn
CTRL+D để mỏ đường lựa chọn mà các bạn vẽ bằng công cụ Elip ở bước 1

Đây là một sản phẩm ứng dụng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.