Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

19 trang web lôi cuốn người sử dụng

Ngày nay các công ty ngày càng sử dụng nhiều hình thức quảng cáo, marketing. Tất cả mọi cách thức đều được khai thác, tất cả các kênh truyền thông đều được sử dụng. Nền công nghiệp quảng cáo đang đi tới giới hạn, người tiêu dùng dễ dàng hoài nghi về sản phẩm được quảng cáo.

Môi trường trong thế giới 3 chữ www thì sự cạnh tranh khốc liệt tăng theo ở cấp số nhân, từng ngày, từng ngày. Bởi vậy một cách tiếp cận khách hàng khác là cung cấp cho họ những trang web giải trí với những trò chơi mini. Ngoài việc thiết kế ấn tượng, những trang web tương tác này cũng cần sự thông minh, lôi cuốn trong mỗi trò chơi để cuốn hút khách hàng của minh.

Chúng tôi xin giới thiệu một số trang web (interactive website) như vậy.

ZZZ drink that slows you down

Sparta-Cuss

Docc Lab

Red Bull Soapbox Racer

Mini ninjas

I Surf Because – Billabong

Hello Sour Sally!

Got Milk Health Benefits

Leroy Smith Video Game 2 on 2

Guys and Dolls – Nathan Detroit’s Craps Game

Equestrian Neightion

D’arc Mini Challenge

Comcast Town

56 Sage Street

Anyone for a Sunday Drive

Rabbids go home Ubisoft

Quake Quiz SF

Plastic Beach

The Beatles Rockband


Theo idesign

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.