Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Các tác phẩm của Robetto Ferri

Robetto Ferri được sinh ra ở Taranto vào năm 1978. Năm 1996, ông tốt nghiệp Liceo Artistico Lysippus .Roberto tự học vẽ và chuyển đến Rome vào năm 1999, thảo luận về nghiên cứu về các bức tranh cổ, đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX.Ông đã cống hiến mình cho hội họa Caravaggio và học thuật (David, Ingres, Girodet, Géricault, Gleyre, Bouguereau, v..v.)

 

Theo idesign

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.