Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tạo chấm tròn hàng loạt

+ Mở 1 file mới kích thước khoảng 20×20 pixel , sau đó vẽ một vòn tròn trên 1 layer mới , sau đó tô màu cho nó tùy ý , sau đó xóa layer Background đi để nó hiện ra cái nền sau trong suốt :

+ Sau đó vào edit > define pattern để đưa cái mẫu kia vào thư ciện pattern

+ Vây là xong , bây giờ sử dụng nó như sau :
>> Tạo 1 layer mới , sau đó vào Edit > Fill , thông số như hình :

>> Vậy là bạn sẽ có một cái nền đẹp , thử ghép nó với nhân vật trong MATRIX nhé :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.