Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng chữ ma trận

Bài viết sau hướng dãn bạn làm chữ am trận đẹp mắt trong photoshop , mời bạn theo dõi bài viết

1.) Tạo1 file mới kích thước tùy ý các bạn , sau đó các bạn tô màu nền cho nó là màu đen
2.) Nhấn T để chọn công cụ Text tool , và để chế độ in đậm cho chữ là Bold , sau đó gõ 1 chữ mà bạn muốn , ở đây tác giả gõ chữ WebDogPro
3.) vào Filter > Stylize > Wind Thông số là From the Left
tiếp tục vào Filter > Stylize > Wind Thông số là From the Right
4.) Lập lại bước 3 một lần nữa , bạn sẽ có như thế này

5.) Vào Image > Rotate Canvas > 90 CW
. Sau đó lập lại bước 3.
6.) Vào Image > Rotate Canvas > 90 degrees CCW để xoay lại bức hình . Bạn sẽ được như thế này

7.) Vào Image > Mode > greyscale sau đó vào Image > Mode > Indexed color
8.) vào
Image > Mode > Color Table

9.) Bạn có thể thay đổi màu sắc sao cho nhìn OK là được , sau đây là 2 kết quả với màu đỏ và xanh

NHẤN CTRL+U để đổi màu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.