Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn cách vẽ tấm khăn trải bàn

Có nhiều cách để tạo tấm khăn trải bàn, hay tấm ra giường, nay tôi hướng dẫn các bạn tạo bằng Reactor Cloth.

1. Tạo tấm plane kích thước 300×300 (đơn vị default của Max) để làm plane sàn nhà.

2. Tạo cái bàn, hoặc Merge vào cảnh một cái bàn sẵn có.

3. Tạo tấm plane phía bên trên cái bàn có kích thước hơi bao phủ cái bàn để khi đắp lên có phần rũ xuống có 20 cạnh ngang và dọc, chú ý là đừng lấy số quá lớn để nó smooth, điều này sẽ làm việc mô phỏng sai hoặc rất lâu và đứng máy.

4. Khi tấm plane còn được chọn thì áp phép reactor Cloth trước rồi sau đó chọn Create Cloth Collection để đưa plane vào tập hợp mô phỏng Cloth, trong modifier reactor Cloth, chọn mass=0.01Kg và chọn Avoid Self Intersection (nó nằm phía dưới, ở hình phần 5 sẽ thấy).

5. Mở bảng Properties Editor ra và thêm Mass cho plane là 1

6. Chọn bàn và plane sàn rồi chọn Create Rigid Body Collection để đưa 2 vật này vào tập hợp Rigid của mô phỏng.

7. Chọn plane sàn, mở bảng Properites Editor và chỉnh như hình.

8. Chọn Preview Animation rồi nhấn P để diễn hoạt trước mô phỏng, sau đó chọn Create Animation để tính toán mô phỏng. Sau khi mô phỏng xong bạn trượt thanh Frame đi tới lui sẽ thấy cảnh mô phỏng reactor, hoặc chọn nút play để xem.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.