Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Những trang web sưu tầm tư liệu cho Designer

Để tìm kiếm tư liệu hữu ích cho mình, các nhà thiết kế thường lưu trong máy tính (rss, bookmark) những trang web chia sẻ thông tin thiết kế hấp dẫn cho mình. Thỉnh thoảng họ cũng phải tìm mới những trang web thú vị. Để giúp các Designer trong việc đọc tin tức chuyên ngành, chúng tôi xin liệt kê những trang web chuyên bookmark những thông tin cần thiết cho designer.

 

Design Bump


 

Design Float

 

 

Blog Engage

 

ZaBox

 

 

WPScoop


 

Web Mee


 

The Web Blend


 

Design Shovel


 

Pixel Groovy!


 

Mixx Design

 

 

Karma Codes


 

Joyoge

 

 

Inspired News

 

Graphic Design Links

 

Fav Share


 

Faq Pal


 

DZone

 

 

Digg Design 

Developers Niche


 

Design Poke


 

DesignVote

 

Designgizer

 

 

Cypher Box

 

Theo idesign

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.