Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Phương pháp line art trong việc vẽ tóc nhân vật

Đây là các hình ảnh minh cách cách đưa nét theo hướng trong việc vẽ tóc cho nhân vật. bạn sẽ thấy mỗi một loại tóc sẽ có những gợn sóng khác nhau, và ở đây tác giả sẽ chỉ vạn nên đưa nét bút như thế nào cho đúng để có mái tóc đẹp

1.

2.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.