Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

[Tut] Hiệu Ứng Glowing Light Painting với Photoshop

Trong bài này sẽ hướng dẫn cho bạn một cách vừa dễ làm vừa nhanh để tạo một bức tranh với hiệu ứng ánh sáng trong photoshop.

Hình ảnh cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra

lg s10 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting

 


 

Bước 1

Tạo 1 file mới và đưa ảnh vào, bạn có thể tải về hình ảnh mà chúng ta sử dụng tại đây:Photo 1.
lg s1 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 2

Bây giờ chúng ta tiếp tục, đưa hình ảnh thứ 2 vào. Chúng ta sử dụng hình ảnh này để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng. Bạn có thể tải hình ảnh này tại: Photo 2.
lg s2 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 3

Sử dụng công cụ Pen Tool (P), tạo ra một đường xung quanh hình người như hình bên dưới:
lg s3 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 4

Chọn công cụ Brush Tool (B) và vào Window>Brushes hoặc F5 để tạo ra một brush. Chỉnh Master Diameter là 8px và Dual Brush và Other Dynamics. Thực hiện các thao tác như hình dưới đây:
lg s4 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 5

Vào Layer Palette, tạo một new folder và đặt tên là lights. Sau đó, chúng ta tạo một layer mới bên trong folder này, đặt tên là “dude”, và chọn nó.
lg s5 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 6

Vào Path Palette và chọn (path) đường đầu tiên. Sau đó với công cụ Path Selection Tool(A), chọn path và click chuột trái chọn Stroke Path. Một hộp thoại được mở ra, chọn brush và sử dụng Simulate Pressure.

Sau đó chúng ta tiếp tục vào Filter>Blur>Gaussian Blur, sử dụng 1.6px.
lg s6 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 7

Sao chép, nhân đôi layer “dude” lên 3 lần.
lg s7 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 8

Chọn công cụ Rectangle Tool (U) và tạo ra một hình chữ nhật. Sau đó sao chép hình chữ nhật này nhiều lần (như hình dưới). Tiếp theo đó, chúng ta sắp xếp và phân phối chúng theo chiều ngang.
lg s8 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Bước 9

Tạo một layer mới bên trong folder lights. Lặp lại bước 6 và Stroke các path. Sau đó chọn layer “Xing” và vào Edit>Transform>Distort. Bây giờ chúng ta chỉ cần di chuyển các đỉnh sao cho nhìn được mắt nhất – chúng ta chỉ cần làm giống như các vạch đường.
lg s9 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting


Kết luận

Đây là cách tạo ra các hiệu ứng ánh sáng dễ dàng nhất, tuy nhiên, nó phụ thuộc vào màu sắc của background. Nếu background quá tối, các blend mode (chế độ hòa trộn) sẽ không hoạt đông. Bạn có thể sẽ phải sử dụng một số khác như Outer Glow.
Bạn có thể làm cho các light sáng hơn, bằng cách sao chép các layer. Thậm chí, bạn có thể sử dụng Eraser Tool(E) để điều chỉnh. Hãy xem khái niệm hình ảnh ban đầu tại Light Graffiti In Photoshop. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta:
lg s10 Tạo Hiệu Ứng Glowing Light Painting

Theo Vnwordpress/Abduzeedo

You may also like...

2 Responses

  1. Kòi Công Tử says:

    mình tự mò,yêu thích vậy thôi. nên rất thích các tut 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.