Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tạo giọt nước bám trên lá

Bài viết sau giúp bạn tạo ra 1 giọt nước bám trên lá cây hoặc bám trên thứ khác nếu bạn muốn

1.) Mở 1 hình bất kỳ

2.) Tạo 1 layer mới , chọn công cụ Brush với nét cọ cứng và vẽ đại lên bức hình những giọt nước

3.) Nhấn vào và chọn Blending Option , sau đó giảm Opacity xuống 0

4.) Thiết lập các thuộc tính trong Blending Option như sau

Drop Shadown

Inner Shadow

Inner Glow

Bevel and Emboss

Hoàn thành :

CHú Ý : nhớ save cái Style này lại cho đỡ mất công làm lần sau

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.