Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

[TUT] Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết được cách tạo hiệu ứng con dấu bằng sáp trong Illustrator và Photoshop. Toàn bộ quá trình được thực hiện khá nhiều với Layer Styles. Chỉ mất khoảng 45 phút để hoàn thành nó.

Bước 1

Mở Illustrator và sử dụng Ellipse Tool (L) tạo 3 vòng tròn.

Step 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 2

Sử dụng công cụ Type on Path tool để add text vào 1 trong 3 vòng tròn như hình dưới. Ở đây tôi đã thêm văn bản “Approved by Abduzeedo” và “Design-Inspiration-Tutorials”. Đối với vòng tròn bên ngoài chúng ta sử dụng công cụ Warp Tool để bóp méo nó như hình bên dưới.

Step 2 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 3

Chọn bên ngoài và bên trong vòng tròn lớn hơn và sau đó sử dụng Pathfinder để bỏ đi khu vực trung tâm. Sau đó copy nó và paste vào Photoshop trên một file mới.

Step 3 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 4

Vào Layer>Layer Styles>Ineer Shadow. Chọn Blend Mode là Multiply, color là màu đen, Opacity bằng 30%, Angle bằng 90º, Distance 20 pixels, Choke là0 và size bằng 75 pixels.

Step 4 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 5

Chọn Inner Glow. Với Blend Mode là Overlay, Opacity bằng 45%, color là màu trắng, Source là, Choke bằng 1, Size 30 pixels và sử dụng đường viền như hình bên dưới.

Step 5 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 6

Chọn Bevel and Emboss. Với Style là Inner Bevel, Technique là Smooth, Depth là 150%, Direction là Up, Size là 30 pixels, Soften là 10 pixels, Angle là 90º, Altitutde là 32º. Đối với Highight Mode chọn Screen, color là trắng với 65%. Đối với Shadow Mode chọn Color Burn, color là màu đen và Opacity bằng 20%.

Step 6 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 7

Đối với Color Overlay chọn màu đỏ tía như bên dưới.

Step 7 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 8

Đây là hiệu ứng bạn có được sau khi áp dụng Layer Styles đầu tiên.

Step 5 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 9

Tạo một vòng tròn bằng Ellipse Tool (U), thêm vòng tròn ở bên dưới hiệu ứng sáp mà chúng ta đã tạo ở bước trước.

Step 6 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 10

Nhân đôi vòng tròn này và áp dụng layer styles như đã làm nhưng có một vài thay đổi.

Step 7 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 11

Sử dụng các thiết lập cho vòng tròn này như các hình bên dưới.

Step 8 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083392689 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083397022 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083400719 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 12

Với công cụ Eraser Tool (E) bạn có thể xóa một số phần trên vòng tròn cho nó được tự nhiên hơn.

Step 9 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 13

Thêm một vòng tròn khác ở giữa hiệu ứng sáp.

Step 10 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 14

Áp dụng Layer Styles tương tự như những bước trên, dưới đây là những thiết lập Layer Styles.

Step 11 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083526407 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083530369 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083534811 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083538738 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083561840 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 15

Đây là hiệu ứng chúng ta đã hoàn thành ở bước này sau khi áp dụng Layer Styles.

Step 12 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 16

Copy text từ Illustrator và paste vào Photoshop. Sau đó điều chỉnh kích thước sao cho nó phù hợp.

Step 13 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 17

Một lần nữa áp dụng Layer Styles nhưng lần này chủ yếu là Bevel and Emboss và Inner Shadow.

Step 14 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083613103 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083619554 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083624347 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 18

Và bạn sẽ được như hình bên dưới.

Step 15 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 19

Thêm biểu tượng Abduzeedo (Symbol Abduzeedo) vào như hình bên dưới.

Step 16 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 20

Áp dụng Layer Styles như những bước khác, tuy nhiên, Bevel and Emboss sẽ có những thiết lập khác đặc biệt là Technique. Chúng ta sẽ chọn Chisel Hard.

Step 17 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083671760 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083681053 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083691279 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083697193 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 21

Đây là biểu tượng của chúng ta sau khi đã áp dụng Layer Styles.

Step 18 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 22

Chọn tất cả các layer và nhân đôi chúng, sau đó merge tất cả các layer mới nhân đôi. Vào Filter>Blur>Gaussian Blur với Radius là 10px.

Step 19 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 23

Import (đưa) texture cát và đặt nó ở trên các layer khác. Mask texture cát như hình dạng của sáp.

Step 20 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 24

Thay đổi chế độ hòa trộn (Blend Mode) của texture cát là Overlay. Nhớ rằng, texture của chúng ta phải có màu xám. Nếu không vào Image>Adjustments>Desaturate.

Step 21 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 25

Vào Layer>New Adjustment Layer>Hue and Saturation. Hạ Saturation xuống còn -20.

Step 22 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 26

Bây giờ đưa texture giấy vào background. Bạn có thể tải về từ Polina Katritchvới tên old paper background. Hình ảnh này của Shutterstock.

Step 23 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

kết luận

Đây là một trong những hiệu ứng dễ điều chỉnh và thực hiện. Bạn có thể tự tạo theo phong cách riêng của mình. Hãy thể hiện sự sáng tạo của bạn.

Conclusion Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

 

Theo Vnwordpress

You may also like...

2 Responses

  1. bai viet hay , nhung khong biet khi ap sung thuc te thi the nao , van giong nhu ban ve chu admin ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.