Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng Typography: Dự án Arcano Type

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 1 dự án đến từ studio Resistenza, một sự án mang tên Arcano Type. Arcano được tạo ra từ bản vẽ glyphs với mực Tàu và giấy Nhật. Mỗi ký tự, bạn sẽ tìm thấy trong đó rất nhiều biểu tượng, như kim cương, lá, …

Và đây là quá trình tạo ra Arcano Type.


RGB.vn_arcano_1_.jpg

RGB.vn_arcano_2_.jpg

RGB.vn_arcano_3_.jpg

RGB.vn_arcano_4_.jpg

RGB.vn_arcano_5_.jpg

RGB.vn_arcano_6_.jpg

RGB.vn_arcano_7_.jpg

RGB.vn_arcano_8_.jpg

RGB.vn_arcano_9_.jpg

RGB.vn_arcano_10_.jpg

RGB.vn_arcano_11_.jpg

RGB.vn_arcano_12_.jpg

RGB.vn_arcano_13_.jpg

RGB.vn_arcano_14_.jpg

RGB.vn_arcano_15_.jpg

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.