Cảm hứng Typography: Dự án TypeFace từ Julien Poisson

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem một dự án Julien Poisson, một sinh viên graphic design tại Montreal, Canada. Dự án mang tên TypeFace, đây là một sự thể nghiệm giữa typographic và illustration, tạo nên một bộ font đặc biệt.

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_abc.jpg

Cùng  xem các các tác phẩm này nhé.


RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_a.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_b.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_c.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_d.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_e.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_f.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_g.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_h.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_i.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_j.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_k.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_l.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_m.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_n.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_o.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_p.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_q.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_r.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_s.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_t.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_u.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_v.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_w.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_x.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_y.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_z.jpg

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.