Cafe Salé: Zombies – Quái vật

Café Salé (cfslé) là cộng đồng dành cho các họa sĩ digital lớn nhất ở Pháp. Cfslé thường xuyên tổ chức những hoạt động sáng tác theo chủ đề. Và gần đây nhất với chủ đề Zombies – Quái vật. Hãy cùng iDesign xem 35 tác phẩm được tuyển chọn về chủ đề Zombies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn idesign

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.