Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Bộ ảnh về hiệu ứng Droste độc đáo

Hiệu ứng Droste được gọi là mise en abyme trong nghệ thuật, là hiệu quả của một hình ảnh xuất hiện trong chính nó, ở một nơi mà một bức tranh tương tự sẽ được dự kiến ​​sẽ xuất hiện khớp và hợp lý với bức ảnh chính. Sự xuất hiện là đệ quy, các bức ảnh nhỏ hơn có chứa một phiên bản nhỏ hơn của hình ảnh, và cứ như vậy nó được lặp lại nhiều lần.

Trong lý thuyết này thì việc lặp lại bức ảnh có thể đi mãi mãi. Thực tế thì nó vẫn tiếp tục chỉ khi độ phân giải của hình ảnh cho phép hiển thị, nhưng thực tế chỉ được vài ảnh vì mỗi lần lặp hình học làm giảm kích thước của hình ảnh. Trong bài viết này, chúng tôi đã bổ sung thêm 30 công trình tốt nhất có sử dụng photoshop Droste cho cảm hứng của bạn

1-droste 2-droste 3-droste 4-droste 6-drostet 7-droste-effect 8-droste 9-droste-effect 10-droste-photo 11-droste-effect 12-droste 13-droste-effect.preview 14-droste 15-droste-effect 16-droste 18-droste-effect 19-droste-effect-camera.preview 20-droste 21-droste-effect 22-droste-effect 23-droste 25-droste-effect 26-droste-effect 27-droste-effect 28-droste 29-droste-effect 30-droste-wallpaper.preview

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.