Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Photoshop CS6 Tạo trường sâu cho ảnh cực kỳ đơn giản

Trong video trình diễn bên dưới, để tạo DoF, chúng ta vào Filter > Blur > Iris Blur. Một hình oval sẽ hiện ra trên bức ảnh, đây chính là vùng ảnh rõ, bạn di chuyển hình oval này đến vùng ảnh muốn được rõ nét nhất, những vùng ảnh nằm bên ngoài hình oval sẽ mờ dần đi. Bạn cũng có thể quy định ảnh bắt đầu mờ dần từ vị trí nào cũng như mờ nhiều hay ít.

You may also like...

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.