Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

30 bộ thiết kế nhận diện thương hiệu mang cảm hứng cho bạn

(dohoafx.com) Là một người thiết kế, có bao giờ bạn tự hỏi BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ ? có thể nó là Logo chăng?

– Một logo không phải là thương hiệu của bạn, cũng không phải là danh tính của bạn. Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu và tất cả đều có vai trò khác nhau, chúng cùng nhau tạo thành một hình ảnh nhận thức cho một doanh nghiệp hoặc sản phẩm nào đó. Hiện đã có một số cuộc thảo luận gần đây trên các trang web về chủ đề này, về logo của bạn không phải là thương hiệu của bạn. Mặc dù điều này có thể đúng, tôi đã không nhìn thấy bất kỳ điều gì làm rõ sự khác nhau giữa ‘thương hiệu’, ‘bản sắc’ và ‘biểu tượng’. Tôi muốn khắc phục điều này.

  • Thương hiệu là gì ? – Đó là những cảm nhận về hình ảnh của công ty đến tình cảm của toàn thể khách hàng
  • Cá nhân là gì ? – Là các khía cạnh hình ảnh từ một phần của tổng thể thương hiệu.
  • Một biểu tượng là những gì ? – Một biểu tượng xác định hình ảnh một doanh nghiệp đến người dùng thông qua việc sử dụng một nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào đó

 

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

branding design

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.