Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng sao băng

Tạo 1 file mới , kích thước 300×400 , nên đen

2.) Vào Windown > Brushes
3.) THiết lập như hình
4.) Tiếp tục thiết lập như hình
 5.) Tiếp tục thiết lập như hình
 6.) Bây giừo dùng Công cụ Brush để tô lên nền đen trên 1 layer mới
7.) Vào Filter > Blur > Radian Blur   – thông só là :Amount – 30
Blur Method – Zoom
Quality – Good (not required, but faster than best)
 8.) Nhân bản layer 1 lên 4-5 cái nữa , sau đó nhân Ctrl+E để nhập chúng lại với nhau
9.) Vào  Layer > New Adjustment Layer > Color Balance Hoặc nhấn Ctrl+B  để vào bảng thông tin Color balance
10.) Đổi màu tuỳ ý các bạn . Ở đây là +25, 0, -100 trong Hightlight
11.) Đây là một kết quả khác của tác giả , các bạn thử tư duy xem

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.