Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cách làm 3D Coverflow preset bằng After Effects

(dohoafx.com) Bài hướng dẫn sau bằng Video Clip sẽ chỉ bạn cách làm 1 videoClip tạo hiệu ứng chuyển cảnh 3D dạng CoverFlow bằng Aftter Effects mà bạn hay tìm thấy trong các hiệu ứng trượt có trong các mẫu điện thoại cảm ứng , sau đây là Demo và Tutorial .

 

VIDEO TUTORIAL

Cách làm 3D Coverflow preset bằng After Effects

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.