Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng hoa bồ công anh qua 15 bức tượng thép

Robin Wight, là một nhà điêu khắc Vương quốc Anh, ông đã sử dụng các dây thép không gỉ để tạo ra những tác phẩm điêu khắc ấn tượng, lấy cảm hứng từ các bông hoa bồ công anh bay trong gió ông đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà bạn sẽ thấy sau đây. Ông đã tạo ra rất nheieuf tác phẩm và một số trong số đó đang được trưng bày tại Vườn Trentham,nhưng nếu bạn muốn đặt một tác phẩm đó trong khu vườn nhà mình, bạn cũng có thể đặt hàng.

Có thể bạn đã xem nhiều tác phẩm về điêu khắc, tuy nhiên các tác phẩm sau đây là một loại hình nghệ thuật mà bạn nên xem

Cảm hứng hoa bồ công anh qua 15 bức tượng thép

fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-1 Cảm hứng hoa bồ công anh fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-3 Cảm hứng hoa bồ công anh fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-6 Cảm hứng hoa bồ công anh fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-11 Cảm hứng hoa bồ công anh fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-14 Cảm hứng hoa bồ công anh Cảm hứng hoa bồ công anh fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-19 fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-22 fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-23 fantasywire-wire-fairy-sculptures-robin-wight-26

You may also like...

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.