450 Lightroom Presets Bundle Vol.1

450 Lightroom Presets Bundle Vol.1

 450 Lightroom Presets Bundle Volume – 2 

1 Click Effect to turn ugly/dull photos into awesomeness
In case if you don’t know how to install this presets. So, there is Readme file for the support of installing these presets.

Updates
November | Presets Upgraded from 230 to 430
December | Presets Upgraded from 430 to 450

Compatibility
⍟ Lightroom 4-5
⍟ Compatible with RAW and JPEGs.
Download  • Bình luận

    Quynh Ny

    Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

    You may also like...