Phím tắt trong blend hình

Hình sau đây là hệ thống các chức năng hòa trộng trong bảng thông tin layer của photoshop

You may also like...

1 Response

  1. Long Thuận says:

    cái phím ở giữa của cột macintosh là phím gì thế

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.