Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Ghép cảnh tạo mặt nước và núi đá

Đây là một bài viết về kĩ thuật cắt ghép , ta sẽ cắt các quả núi để ghép vào một mặt nước , tất cả các chi tiết này chúng ta đều tạo ra bằng photoshop , nào chúng ta bắt đầu

1.)Save file ảnh này về máy bạn để thực hành .

2.)Mở PS ra sau đó Open file này – tạo ra 1 layer mới ( Layer 1) . Nhấn G(để chọn công cụ Gradient) – sau đó kích đôi chuột vào phần soạn thảo của Gradient (Edit The Gradent ) để mở hộp thoại Gradient Editor – hình

.) khi hộp thoại Gradient Editor hiện ra các bạn kích chuột vào ô màu có màu *vàng – tím – cam – xanh* tui có đánh dấu trong vòng tròn màu trắng . Sau đó các bạn kích đôi chuột lên các nút Color Stop mà tui đã đánh dấu trên hình để mở hộp màu color picker . theo thứ tự các nút từ trái qua phải – các bạn điền mã màu như sau .
+ Nút thứ nhất : các bạn điền loại màu có mã # 666699 . Trong ô Location các bạn chọn 0%
+ Nút thứ hai : các bạn chọn loại màu có mã # CCCCFF . Trong ô Location các bạn chọn 33%
+ Nút thứ ba : # 99FFFF . Location : 67%
+ Nút thứ tư : # 0099FF . Location 100%
hình minh hoạ :

4.)Sau khi thoát ra ngoài – các bạn chọn loại Linear Gradient – hình

5.)Kích chọn layer 1 , nhấn G- và kéo một đoạn từ dưới lên như hình :

kết quả

6.)vào Filter=> Noise=> Add Noise:
 Amount=30%
 Distribution = Gaussian
 Monochromatic = checked

7.)Vào Filter=>Distort=> Spherize
 Amount= -100
 Mode = Vertical only

8.)Vào Filter=> Blur=> Motion Blur :
 angle = 0
 Distance = 30

9.)Vào Filter=> Distort=>Ocean Ripple.
 Ripple size =1
 Ripple Magnitude =1

10.)Kích chuột phải vào layer background và nhấn vào Duplicate . Sau đó vào layer menu=>arrange=> bring to front
11.)Duplicate layer backgrond 5 lần nữa ( nhấn Ctrl+J 5 lần ) sau đó đổi tên nó là ĐÁ ( từ Đá 1 cho tới Đá 6) . Xắp xếp nó như hình này :

12.)Kích chuột chọn công cụ Lasso Tool , trong ô Feather các bạn cho = 1 Pixel (nằm trên thanh thuộc tính – dưói thanh menu) – hình

13.)bây giờ – trong hình mẫu – các bạn thấy có 6 hòn đá to nhất – và bây giờ các bạn sẽ tách riêng chúng ra bằng công cụ Lasso Tool này . thao tác như sau .
+ Kích chọn layer Đá 1 – tắt tất cả các con mắt của layer Đá 2 ,3 4,5 ,6 đi .
+Sau đó rê chuột và vẽ vùng chọn bao quanh hòn đá trung tâm ( hòn đá to nhất í ) .
+Kích chuột vào biểu tượng Layer Mask (để tạo lớp mặt nạ) để loại bỏ tất cả những thành phần khác không được chọn . Hình

+Sau khi tạo xong layer mask – các bạn kích chuột phải vào nó và chọn Apply layer mask – hình

14.)Bây giờ các bạn hãy Duplicate ( nhân đôi) layer Đá 1 này thêm 2 cái nữa . Tên là layer Đá copy và layer Đá copy 2 . Dùng chuột kéo cho chúng ằm dưới layer Đá 1 .

15.)Chọn layer Đá 1 copy 2 – vào Edit > Transform > Flip Vertical (để dốc ngược hình ảnh của layer này ) . Sau đó nhấn V để chọn công cụ Move và kéo nó di chuyển sao cho phần đáy của nó chạm vào phần đáy của hình gốc – Trên bẳng thông tin Layer – các bạn giảm giá trị Opacity xuống khoảng cỡ 50% .

16.)Kích chuột chọn layer Đá copy – vào Edit > Transform > Rotate 90 CCW . Sau đó nhấn Ctrl+T để thu nhỏ kích thước của nó lại còn cỡ 1/2 hay 1/3 ( Hình )

+ Trên bảng thông tin layer – giảm giá tri Opacity xuống cỡ 25 % , trong ô Blend mode các bạn chọn chế độ hoà trộn là Color Burn .

17.)Tạo liên kết 2 layer này lại với nhau – bằng cách kích chuột vào vị trí đằng sau con mắt của 3 layer này – hình

+ Tắt con mắt của 3 layer này – và làm tương tự với các layer đá còn lại ( từ bước 13 cho đến bước 17 )
18.) Lúc đó – các bạn sẽ được như vầy

19.)Sau khi đã hoàn thành xong những bước trên – các bạn kích chuột chọn công cụ Rectangular Marquee Tool và vẽ một hình chữ nhật – vị trí từ chân của hòn đá xa nhất cho đến bên trên cùng . Sau đó vào Select > Feather ( Alt+Ctrl+D) – nhập giá trị là 50 vào hộp thoại . hình

20.)Vào Fiter > Blur > Gaussian Blur và nhập giá trị là 2 vào hộp thoại .
21.)Bây giờ các bạn cần tạo ra sự rung động của mặt nước – chỗ chân hòn đá to nhất .
+ kích chuột chọn công cụ Eliptical Marquee Tool – sau đó vẽ một đường Elip nằm ngay dưới chân hòn đá – hình

+Vào Filter > Distort > Zig Zag và thiết lập những thông số như sau
 amount = 50%
 ridges = 8
 style = pond ripples.

+ Tiếp tục vẽ thêm một đường Elip nữa – nhưng lớn hơn hình cũ – sau đó nhấn Ctrl+F để sử dụng lại bộ lọc Zig Zag .

22.) và đây là kết quả cuối cùng .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.