Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng kim loại

1. Các bạn mở 1 file mới (Shift+Ctrl+N) độ lớn tuỳ các bạn
sau đó các bạn lần lượt thực hiện các bước như sau sẽ có 1 background đẹp

2. Vào Filter-Render-Clouds

3. Vào Filter-Brush Strokes-Accented edges
=> kích OK không cần thay đổi gì

4. Filter-Pixelate-Mosaic. Chọn giá trị là 10.

5. Filter-Sharpen-Sharpen.

6. Nhấn Ctrl+F 4 lần .

7. Nhấn Ctrl+U sau đó chọn Colorize – các bạn rê thanh trượt tuỳ ý để có màu mình thích .
đây là kết quả

=> Một sáng tạo khi kết hợp với Background vừa tạo

                       

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.