Download vray 3.0 cho 3ds max 2014 và 3ds max 2015

Download vray 3.0 cho 3ds max 2014 và 3dss max 2015

vray 3.0 max 2015 vray max 2015 3.0

V-Ray là một phần mềm kết xuất ảnh (rendering engine) được sử sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (plug-in) của các phần mềm tạo hình 3D (3D modelling software).

V-Ray là công trình của Vladimir Koylazov và Peter Mitev, thuộc hãng phần mềm Chaos, thành lập năm 1997 tại Sofia, Bulgaria.

V-Ray có thể tính toán sự chiếu sáng toàn cục (global illumination) trong khung cảnh với các giải thuật như: dò đường đi của ánh sáng (path tracing), bản đồ photon (photon mapping), bản đồ bức xạ (irradiance map). Với khả năng này, V-Ray có thể tạo ra những hình ảnh rất chân thật.

Download phiên bản Vray 3.0 mới nhất dành cho 3Ds Max 2015 64 bit tại đây 

[sociallocker id=13304]https://www.fshare.vn/file/KS2LKRTK2DCC (pass down là http://dohoafx.com – pass phải gõ tay )
https://www.fshare.vn/file/5HS8F7FAV9EV
https://www.fshare.vn/file/T3OW7YZRNN1Y
https://www.fshare.vn/file/BJGEDDFSHQZI (pass down là http://dohoafx.com – pass phải gõ tay )[/sociallocker]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.